2 december 2022
Geplaatst door FirmaStek

De afgelopen tijd is verwarring ontstaan en kregen we verschillende vragen over het gebruik van de 2e verdieping van de woningen in Grasbuurt. Daarom lichten we onderstaand, beknopt, één en ander toe. Kopers en optanten zijn inmiddels geïnformeerd via een brief.

Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden in wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit en het bestemmingsplan. Eén van deze eisen is het treffen van maatregelen zodra de gevel van een woning wordt belast met de meer dan maximaal toelaatbare hoeveelheid geluid (de grenswaarde). Door maatregelen te treffen zorgen we ervoor dat de geluidsnorm in de woningen niet wordt overschreden en het prettig wonen is. 

Naast de eisen van het geluid gelden ook nog andere eisen. Zo moet een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer, minimale afmetingen, voldoende elektra en hoofdverwarming hebben. Daarnaast moet er ook voldoende ventilatie en daglichttoetreding zijn.

Schoemaker Plantage is vanwege de ligging nabij de A13 een extra geluid belaste locatie. Daarom is er bij het ontwerp van Grasbuurt rekening gehouden met de positionering van de woningen. De woningen die het dichtst bij de A13 liggen (Royale gezinswoningen) zijn voorzien van een ‘dove gevel’ aan de voorzijde. Deze gevels hebben geen te openen delen. Het voorportaal op de begane grond zorgt ervoor dat de woningen geluidluw in- en uitgegaan kunnen worden.

Door de dove gevel bij deze woningen is het niet mogelijk om op de 1e verdieping drie slaapkamers te realiseren. De derde slaapkamer is op de 2e verdieping aan de achterzijde van deze woningen gerealiseerd. De achtergevels van de royale gezinswoningen en de gevels van de overige woningtypes voldoen aan de geluidseisen en zijn niet voorzien van dove gevels.

De overige woningtypes hebben standaard wel minimaal 3 slaapkamers op de 1e verdieping. Aanvullende maatregelen om de ruimte op de 2e verdieping standaard als slaapkamer te kunnen gebruiken zijn daarom niet getroffen. Dit is gebruikelijk bij nieuwbouwwoningen. Door het treffen van aanvullende maatregelen na de oplevering kan de ruimte wel geschikt gemaakt worden als slaapkamer. Deze aanvullende maatregelen worden echter niet vanuit de bouw als meerwerkoptie aangeboden.

Mocht je naar aanleiding van het lezen van de brief of deze blog vragen hebben dan kun je contact opnemen met de makelaars van Olsthoorn Makelaars of Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars.

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.